Primera visita i visita de control

Les primeres visites, per al diagnòstic, avaluació i recomanació de tractament per escoliosi i cifosi són realitzades pel Dr. Manuel Rigo. Les visites són per a pacients infantils, adolescents i adults.

El temps destinat a la primera visita a l’agenda és d’una hora. Totes les primeres visites es realitzen amb cita concertada. És important, en cas de no poder acudir a la cita avisar amb la major antelació possible ja que en cas de no assistència es deixa lliure un espai horari rellevant, que en ocasions pot ser aprofitat per un altre pacient.

La primera visita segueix generalment una estructura típica. En primer lloc el Dr. realitza una anamnesi on s’interessa pel motiu de la consulta. L’anamnesi és una de les parts més importants de la història clínica. En tractar-se d’una consulta especialitzada i no d’atenció primària, el més habitual és que a vosté o a un fill o a una filla se’ls hagi detectat una escoliosi o cifosi o qualsevol altra tipus d’alteració de la forma de la columna, de manera que la seva consulta sigui per confirmar el diagnòstic i tenir una segona opinió sobre el possible tractament.

Un altre motiu és que  vostè tingui la sospita de l’existència d’aquest problema per haver observat en el seu fill o filla una actitud postural inadequada o algun tipus d’alteració de la forma del cos, amb o sense història familiar d’escoliosi. El Dr. Rigo no atén a pacients en els que el motiu de consulta és únicament mal d’esquena, tot i que el mal d’esquena pot ser un dels símptomes de l’escoliosi i especialment de la cifosi. És possible per tant que vosté hagués consultat prèviament per mal d’esquena i un altre professional de la salut li hagi suggerit el diagnòstic d’escoliosi o cifosi i l’hagi derivat al nostre centre.

En l’anamnesi tenen especial importància els antecedents familiars i personals. El seu estat de salut general i l’ús d’algun tipus de medicament associat a alguna malaltia crònica. El doctor l’hi preguntarà sobre això pel que és interessant que vosté pugui oferir una informació el més precisa possible. És rellevant també conèixer dades referents a l’embaràs, part, desenvolupament i creixement, especialment pel que fa a alteracions ortopèdiques. En l’escoliosi i cifosi del adolescent és important el moment de la menarquia en les noies (primera menstruació) o el canvi en el timbre de la veu en els nois. Qualsevol detall sobre el desenvolupament puberal pot ser igualment d’interès.

També cal que informi sobre com se sent, no només des del punt de vista físic sinó també emocional. Generalment el doctor l’hi demanarà que ompli algun qüestionari específic per mesurar la seva qualitat de vida en relació a la salut com a persona que forma part del col·lectiu o població amb escoliosi o cifosi. El qüestionari més estès és el SRS-22 (Scoliosis Research Society -22), en la versió validada a l’espanyol.  Es contesten a 22 preguntes referents a ‘esferes’ com el dolor, l’estat emocional, la pròpia imatge, la funció i la satisfacció amb els tractaments realitzats prèviament.

Hi ha altres qüestionaris, més específics, com per exemple per a la sub-població d’adolescents que fan servir cotilla o no. Són habituals també les escales de dolor o de percepció de l’aparença corporal (TAPS). La informació sobre qualsevol tipus de tractament previ realitzat o recomanació que li hagin facilitat és també necessària.

A continuació el doctor procedirà a una avaluació clínica completa que inclou l’observació i la confirmació o no de l’existència d’una veritable desviació, mitjançant la prova d’Adams (persistència de la desviació i una prominència en el costat de la desviació) o Test d’ flexió anterior. Es pot mesurar el grau d’asimetria de l’esquena amb l’ús d’un senzill nivell anomenat ‘scoliometer’.

La majoria de escoliosis o cifosis no tenen origen en una malaltia concreta i es denominen ‘Idiopáticas’. El doctor realitzarà una completa exploració física global a la recerca de possibles causes específiques d’escoliosi. Posteriorment, i confirmant un diagnòstic d’escoliosi o cifosi ‘Idiopàtica’ o ‘secundària a malaltia o síndrome específic’ el doctor l’hi explicarà les diferències amb el necessari detall perquè vostè pugui prendre una decisió consensuada sobre el seu tractament, quan un tractament sigui necessari .

Per a l’avaluació clínica se sol realitzar una exploració de topografia de superfície mitjançant el sistema Formetric. Aquest sistema no invasiu (exempt d’irradiació) permet mesurar la asimetria de l’esquena i proporciona una reconstrucció virtual en tres dimensions de la forma de la columna. Constitueix un element especialment important en les visites de control, ja que permet reduir sensiblement el nombre de radiografies que es realitzen com a part del seguiment. El sistema es troba en la mateixa consulta.

Per completar l’avaluació clínica el doctor mesura les RXS que vosté pogués tenir realitzades prèviament o les sol·licita en cas exclusivament necessari (al centre no es realitzen estudis radiològics).

A partir de l’anamnesi i l’avaluació clínica, el doctor l’hi pot explicar l’abast de la seva condició i les opcions terapèutiques possibles (veure seccions: observació-vigilància, fisioteràpia específica, cotilla, cirurgia).

Les visites de control es pauten amb temps de 30 minuts i d’acord també a cita concertada. Es sol realitzar una avaluació clínica completa de nou. El doctor l’indicarà la periodicitat d’aquestes visites i la necessitat o no de portar noves radiografies. Des dels anys ’90, al centre se segueix una política de restricció de radiografies de manera que es demanen només quan és essencial per a un canvi en l’estratègia terapèutica i no com a exploració de control protocol·litzat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies